ייעוץ  פרטני למנהלים ולמנהלות בקונפליקט   
ייעוץ קבוצתי למנהלים ולמנהלות בקונפליקט (למידת עמיתים)
  ה ר צ א ו ת 
  סדנאות 'בקריאה ארגונית'