שעת סיפור לפיתוח ארגוניפורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 307-308, יולי-אוגוסט 2013

ביבליותרפיה ארגונית - פורסם באנליזה ארגונית 19

תיבת פנדורה - פורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 301-302, ינואר-פברואר 2013

מגדל בבל - פורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 303-304, מרץ-אפריל 2013

הברווזון המכוער - פורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 305-306, מאי-יוני 2013

מעשה בחמישה בלונים - פורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 307-308, יולי-אוגוסט 2013

העציץ הריק - פורסם ב'משאבי אנוש', גיליון 311-312, נובמבר – דצמבר 2013

היפייפיה הנרדמת – פורסם ב'חדשות משאבי אנוש', 3 באפריל, 2014

מלים צפות על פני המים - הראיון הקליני-ביבליותרפי - פורסם בפסיכולוגיה עברית, אוקטובר 2009